بازدید کننده گرامی با عرض پوزش
زمان ثبت نام سیم کارت به زودی اعلام خواهد شد


ثبت نام سیم کارت لوتوس تل

اطلاعات متقاضی

مدارک شناسائی

فقط آپلود عکس مجاز است.
لطفا تصویر پشت و روی کارت ملی خود را انتخاب کنید

اطلاعات تماس

نشانی ارسال سیم کارت

. تعریف واژگان:
عبارات و اصطلاحات به کار برده شده در این قرارداد هر یک دارای معنایی به شرح ذیل میباشد مگر آنکه به نحو دیگری تصریح شده باشد.
۱-۱» -اپراتور» عبارت است از شرکت » پارسیان همراه لوتوس» به آدرس شهرک غرب-خیابان ایوانک-خیابان فلامک شمالی-برج آریو-طبقه 7 واحد8 که به موجب موافقت نامه پروانه شماره ۱۴-۱۰۰-۱۰۰ صادره از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه فعالیت دارد.
۱-۱-۱ »لوتوس تل» نام تجاری منتخب اپراتور برای ارائه خدمات بوده و در این سند، مترادف اپراتور در نظر گرفته شده است.
۲-۱» -مشترک» عبارت است از هر فرد حقیقی یا حقوقی که به موجب قراراداد با اپراتور،در قبال پرداخت وجه یا وجوهی مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از سرویسهای موضوع پروانه اپراتور میشود و به عنوان طرف حساب در صورتحسابهای خدمات ارتباط محسوب میشود.
۱-۲-۱» -دسترسی» عبارت است از امکان مشترک برای استفاده از خدمات شبکه (بند ۱-۴-۱) که توسط اپراتور در اختیار وی میشود.
۱-۱-۲-۱» -دوره دسترسی مشترکین دائمی» عبارت است از مدت زمانی که طی آن اپراتور به مشترک اجازه استفاده از خدمات شبکه را، به شرط پرداخت هزینههای آن خدمات که در صورتحساب دوره ای منعکس می شود، خواهد داد. این دوره دسترسی یک ماهه بوده و از زمان فعالسازی سیمکارت محاسبه خواهد شد.
۱-۲-۲» -تضمین پرداخت»: هرگونه وجه الضمان نقدی یا غیر نقدی که اپراتور از مشترکین دائمی خود، بابت تضمین پرداخت صورتحساب دریافت میکند.
۳-۱» -جی.اس.ام.» عبارت است از سیستم جهانی ارتباطات سیار به نحوی که ساختار مشخصات آن توسط موسسه استانداردهای فنی اروپا (ETSI) تعریف شده است.
۴-۱» -شبکه» عبارت است از سیستم دیجیتال تلفن همراه که توسط اپراتور ایجاد و مدیریت میشود.
۱-۴-۱» -خدمات شبکه» عبارت است از کلیه خدماتی که با استفاده از شبکه اپراتور و بر اساس شرایط و مفاد این قرارداد به مشترکین ارائه میشود؛ این خدمات شامل مکالمه، پیام کوتاه، خدمات ارزش افزوده و اینترنت بوده ولی محدود به این خدمات نخواهد بود.
۱-۱-۴-۱» -خدمات ارزش افزوده» نوعی از خدمات شبکه است که بر بستر سرویسهای پایه شبکه مخابراتی (مکالمه، پیامک، پیام چند رسانه ای، USSD واینترنت)به مشترکین ارائه می شود و ارزش بالاتری را نسبت به بستر خود برای مشترک فراهم میآورد. استفاده از سرویسهای ارزش افزوده ممکن است متضمن پرداخت هزینههای بالاتری از سوی مشترک به اپراتور باشد. اپراتور میتواند هر زمان به صلاحدید خود خدمات مذکور را عرضه و یا از ارائه آن خودداری نماید.
۵-۱» -سیمکارت» عبارت است از قطعه هویت مشترک که حاوی شماره شناسایی بین المللی و شماره اختصاصی مشترک (شماره تلفن همراه) است که پس از فعال شدن آن توسط اپراتور، به مشترک اجازه میدهد به خدمات شبکه دسترسی پیدا کند.
۱-۵-۱» -شماره اختصاصی مشترک (MSISDN)» عبارت است از شماره ای منحصر به فرد که بر روی هر سیمکارت تعبیه شده است و دستگاه تلفن همراه بر اساس آن در شبکه شناخته می شود.
۲-۵-۱» -شماره شناسایی بین المللی سیمکارت (ICC)» عبارت است از شماره شناسه خاص هر سیمکارت که توسط تولید کننده سیمکارت بر روی آن تعبیه میشود.
۳-۵-۱- سیمکارت دائمی (post-paid) عبارت است از سیمکارتی که مشترک آن، هزینه خدمات شبکه را پس از استفاده به اپراتور پرداخت میکند. این مشترک، مشترک دائمی نامیده میشود.
۶-۱- دستگاه تلفن همراه عبارت است از یک دستگاه ارتباطی سیار و لوازم جانبی آن که مشترک از آن برای تماس تلفنی، اتصال به اینترنت و ارسال و دریافت پیام از طریق شبکه استفاده میکند.
۷-۱» -بسته» یا Kit عبارت است از جعبه ای مشتمل بر سیمکارت و برگه اطلاعات حاوی شرح خدمات شبکه که مشترک هنگام خرید سیمکارت دریافت میکند.
۸-۱» -درخواست» یا تقاضای ثبت نام عبارت است از فرآیندی که طی آن مشترک بر اساس فرم درخواست یا به هر نحو دیگری، تقاضای استفاده از خدمات شبکه را به اپراتور میدهد.
۱-۸-۱» -ثبت نام» فرآیندی است که بر اساس آن متقاضی با مراجعه به درگاه اینترنتی، دفاتر خدمات و یا فروشندگان اپراتور نسبت به خرید سیمکارت و ثبت مشخصات شناسنامهای وکارت ملی خود (یا گذرنامه برای اتباع خارجی) با ارائه مستندات قانونی اقدام میکند وهویت وی توسط اپراتور و یا عاملین مجاز فروش احراز گردد.
۲-۸-۱» -فرم درخواست» عبارت است از فرمی که مشترک در هنگام درخواست یا تقاضای ثبت نام تکمیل میکند و شامل کلیه مشخصات هویتی وی است ولی محدود به آن نمیباشد.
۹-۱» -فعالسازی» عبارت است از فرآیندی که بر اساس آن اپراتور اجازه میدهد که یک سیمکارت بر اساس شرایط مندرج در این قرارداد در شبکه فعال شود.
۱-۹-۱» -هزینه اتصال» عبارت است از هزینهای که اپراتور در قبال فعالسازی سیمکارت مشترک، به حساب وی منظور مینماید.
۱۰-۱» -اعتبار» عبارت است از مبلغ ریالی یا ارزش قابل استفاده معادل آن در شبکه برای مشترک که اپراتور اجازه استفاده از خدمات شبکه را تا سقف آن به مشترک میدهد.
۱۱-۱» -بارگذاری» عبارت است از جایگذاری فیزیکی اطلاعات مورد نیاز بر روی یک کارت یا فیش شارژ دارای اعتبار یا یک کارت طرح تشویقی معتبر در سیستم پیش پرداخت اپراتور به نحوی که حساب مشترک از اعتبار لازم برای مکالمه، دوره دسترسی و یا تخفیفات مقرره برخوردار گردد.
۱۲-۱» -کد اعتبار» یا فیش اعتبار عبارت است از رمزی که مشترک بصورت فیزیکی یا الکترونیکی به واحد پول رایج جمهوری اسلامی ایران خریداری میکند و به موجب آن اجازه دسترسی به خدمات شبکه و استفاده از این خدمات را تا حد رقم تعیین شده بر روی کارت و یا در طول دوره دسترسی تعیین شده بر روی کارت در اختیار میگیرد.
۱-۱۲-۱» -صورتحساب» عبارت است از فرمی که بوسیله آن، اپراتور مشترک را از هزینه خدمات استفاده شده توسط وی، آگاه میکند. مشترکین دائمی پس از دریافت این فرم، باید طی مدت اعلام شده در آن، هزینه را به حساب اپراتور واریز نمایند.
۱-۱-۱۲-۱- صورتحساب مشترکین دائمی بصورت پیامکی برای آنان ارسال میشود. مشترکین دائمی می توانند با پرداخت هزینه، تقاضای دریافت صوررتحساب چاپ شده نمایند.
۱۳-۱» -دوره اعتبار» عبارت است از دورهای که خدمات شبکه در آن قابل استفاده است و در صورتحساب یا تبلیغات فروش مشخص میشود.
۱۴-۱- بسته تشویقی عبارت است از یک کارت یا فیش اعتبار که مشترک را قادر میسازد که با رعایت مفاد ماده ۶ (حدود مسئولیت ها) هزینههای تماس را بر اساس موارد مندرج در تعرفههای تبلیغاتی برای دوره اعتبار مورد نظر کاهش دهد.
۱۵-۱» -تجدید» یا تمدید عبارت است از تجدید یک یا چند باره این قرارداد توسط طرفین (مشترک و اپراتور) به طریقی که با هم توافق خواهند کرد.
۱۶-۱» -دفتر لوتوس تل» عبارت است از دفتر مرکزی اپراتور که نشانی آن در بند ۱-۱ ذکر شد. این امر شامل شعب اپراتور و دفاتر هر یک از کارگزاران یا شرکت های وابسته به آن نمیشود.
۱۷-۱» -سازمان» عبارت است از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به موجب قانون، امر نظارت بر کار اپراتور و تنظیم مقررات اپراتوری را به عهده دارد و این قوانین حاکم بر شرایط این توافقنامه میباشد.
۱۸-۱- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
۱۹-۱» -قرارداد» عبارت است از ضوابط و شرایط مندرج و مورد قبول در این توافق نامه به همراه هر سند دیگری که در ارتباط با اشتراک شبکه و یا خدمات شبکه فیمابین مشترک و اپراتور تنظیم شده است.
۲۰-۱» -نصب» عبارت است از قرار دادن تجهیزات تلفن همراه در مکانی فیزیکی، اعم از ساختمانها یا وسایل نقلیه، که در فرم درخواست مشترک مشخص شده است.
۲۱-۱» -هزینه» یا »هزینه ها» عبارت است از وجوهی که اپراتور در هر زمان، در قبال خدمات شبکه بر اساس جزئیات مندرج در صورتحساب وضع میکند.
۲۲-۱» -یک ماه» عبارت است از دوره ای که راس ساعت صفر در روزی خاص از تقویم شمسی (که اپراتور تعیین میکند) شروع شده و تا ساعت صفر روز مشابه در ماه بعد ادامه مییابد.
۲۳-۱- قطع یک طرفه: فرآیندی است که طی آن امکان برقراری ارتباط (به جز تماس های صوتی با کدهای خدماتی اضطراری ملی) و ارسال پیامک از سمت مشترک سلب و مشترک صرفا قادر به دریافت مکالمه و پیامک میباشد.
۲۴-۱- قطع دو طرفه: فرآیندی است که بر اساس آن امکان استفاده ازهرگونه خدمات (به جز تماسهای صوتی با کدهای خدماتی اضطراری ملی) از سیمکارت مشترک سلب میگردد.
۲۵-۱- سلب امتیاز: فرآیندی است که بر اساس آن مجوز حضور مشترک در شبکه لغو و امتیاز سیمکارت و شماره مربوطه از مشترک سلب میشود و اپراتور قادر خواهد بود آن شماره را به مشترک دیگری واگذار نماید.
۲۷-۱- اطلاع رسانی: شامل مطلع کردن مشترک در خصوص افزایش و یا کاهش اعتبار، میزان اعتبار باقی مانده، قطع یک طرفه، قطع دو طرفه، وضعیت اعتبار و سایر موارد ضروری با ارسال پیامک به شماره تلفن مشترک در شبکه اپراتور و یا ایمیل ارائه شده مشترک در زمان ثبت نام خواهد بود. مشترک میتواند با پرداخت هزینهای، تقاضا اضافه شدن ارسال کتبی این اطلاعات را بنماید.
۲- آغاز و خاتمه قرارداد:
۱-۲- این قرارداد از تاریخ فعالسازی آغاز شده و پس از پایان دوره اولیه، درصورت عدم اظهار کتبی هر یک از طرفین برای مدت نامحدود ادامه مییابد.
۱-۱-۲- فسخ توسط مشترک با اعلان کتبی سی روزه به اپراتور انجام میشود.
۲-۱-۲- چنانچه به هر دلیلی، از جمله به دلیل انقضای اعتبار پروانه فعالیت، اپراتور نتواند به تعهدات خود عمل نماید، بلافاصله به صورت مکتوب به مشترک، خاتمه این قرارداد را خبر خواهد داد.
۲-۲- درخواست مشترک از اشخاص ثالث یا واسطههای تعیین شده توسط اپراتور، درخواست از اپراتور محسوب میشود و این درخواست پس از ارائه به دفاتر این شرکت مورد ارزیابی قرار میگیرد. پذیرش این درخواست توسط اپراتور از طریق فعالسازی سیمکارت مشخص میشود. در این صورت صرفنظر از اینکه مشترک از پذیرش سفارش خود آگاهی یافته است یا خیر این قرارداد مابین اپراتور و وی لازم الاجرا خواهد بود و آگاهی نیافتن از این فعالسازی، رافع مسئولیت طرفین نخواهد بود.
۲-۳- چنانچه بر اساس دیگر قراردادهای مابین اپراتور و مشترک، سیمکارت جدیدی در اختیار مشترک قرار گرفته و فعال شود سیمکارت جدید تابع شرایط قرارداد جدید خواهد بود.
۳- تعهدات طرفین
۱-۳- اپراتور در حدود امکانات فنی یا ملاحظات تجاری خویش پاسخگوی تقاضای متقاضیان بوده و افزون بر آن تکلیفی در مقابل آنان نخواهد داشت.
۲-۳- اپراتور باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بلافاصله شرایط تهیه، تحویل و یا نصب ذکر شده در درخواست را برآورده سازد اما در قبال هرگونه لغو یا تأخیر در تهیه، تحویل و یا نصب به هر دلیل هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت به مشترک نخواهد داشت. اپراتور میتواند به تشخیص خود مشترک را به شخص ثالث که به صورت مستقل و نه به عنوان کارگزار این شرکت، مسئولیت نصب را بر عهده میگیرد ارجاع دهد.
۳-۳- در صورتی که خدمات مورد نظر مشترک نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد، اخذ آن به عهده مشترک خواهد بود و در صورت عدم اخذ مجوز، خسارات احتمالی بعهده مشترک بوده و نمی تواند ادعایی از اپراتوردر این خصوص داشته باشد.
۴-۳- تمامی موارد احتمال وارد آمدن خسارت به سیمکارت باید در هنگام تحویل سیمکارت به مشترک، توسط اپراتور به وی اطلاع داده شود.
۵-۳- مشترک باید در صورت آسیب، مفقودی یا سرقت سیمکارت خود، مراتب را بلافاصله به بصورت کتبی به اپراتور اطلاع دهد. در غیر اینصورت، عواقب ناشی از سوء استفادههای احتمالی و مسئولیتهای متعاقب آن به عهده وی خواهد بود. مشترک باید تمامی هزینههای مربوط به سیمکارت را تا زمان ابلاغ سرقت، گم شدن یا آسیب دیدن سیمکارت پرداخت کند. پس از درخواست مشترک، اپراتور در اسرع وقت مبادرت به صدور سیمکارت جایگزین برای وی می کند. اما این شرکت میتواند برابر تعرفه هزینهای برای صدور سیمکارت جایگزین از مشترک مطالبه کند. سرقت، گم شدن یا آسیب دیدن سیمکارت یا صدور سیمکارت جدید یا ارائه شماره جدید به هر دلیلی که باشد، نمیتواند منجر به فسخ این قرارداد شود و این قرارداد همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
۶-۳- چنانچه مشترک مالکیت سیمکارت خود را به فرد دیگری انتقال دهد باید بلافاصله اپراتور را به نحو مقتضی از این موضوع آگاه نموده و مراحل انتقال مالکیت را انجام دهد. تا زمان انجام چنین ابلاغی مشترک در قبال تمامی موارد مرتبط با سیمکارت، از جمله هزینهها، تخلفات و ...، مسئول خواهد بود. مالک جدید سیمکارت باید مشخصات خود را در فرم هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده است ثبت کند. در صورت احراز هرگونه انتقال سیمکارت به اشخاص ثالث بدون رعایت ضوابط نقل و انتقال، اپراتور مجاز به غیرفعالسازی سیمکارت بوده و هیچگونه ادعایی از سوی مشترک در این خصوص مورد پذیرش نخواهد بود.
۷-۳- با تکمیل فرم ثبت نام، مشترک متعهد میشود که:
۱-۷-۳- از خدمات شبکه برای مقاصد نامناسب، غیر اخلاقی یا غیر قانونی استفاده نکند. وی همچنین متعهد میشود از خدمات شبکه به نحوی که موجب وارد آمدن خسارت به اشخاص یا داراییهای آنها شده یا منجر به ایجاد اختلال در شبکه یا خدمات شبکه اپراتور یا دیگر اپراتورها میشود استفاده نکند؛ در این صورت مشترک مسئول تمام پیامدهای ناشی از عمل خود خواهد بود.
۲-۷-۳- از تجهیزات تلفن همراه مورد تایید اپراتور استفاده کند و از تمامی قوانین و مقررات مراجع ذیصلاح و نیز دستورالعملهای اپراتور برای استفاده از تجهیزات تلفن همراه، خدمات شبکه و سیمکارت متابعت و پیروی کند.
۳-۷-۳- هیچ گونه حق مالکیت معنوی یا منافعی در خصوص نرم افزار، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین المللی سیمکارتی که در اختیار وی قرار گرفته ندارد.
۴-۷-۳- خود یا افرادی از جانب وی به هیچ وجه مبادرت به دستکاری یا تغییر نرم افزار، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین المللی سیمکارت نکند. در غیر این صورت مشترک مسئول تمام پیامدهای ناشی از عمل خود می باشد.
۸-۳- اپراتور میتواند به تشخیص خود مبادرت به ارائه خدمات ارزش افزوده و تعیین هرگونه هزینه بر مبنای تعرفه ها برای این خدمات کند یا اینکه به ارائه چنین خدماتی پایان دهد. چنانچه اپراتور به ارائه خدمات ارزش افزوده ای که در قبال آن هزینه اشتراک دریافت میشود پایان دهد، پس از آن در قبال این خدمات هیچگونه هزینه ای از مشترک دریافت نخواهد شد. هنگامی که مشترک از تعرفههایی استفاده میکند که شامل ارائه خدمات ارزش افزوده رایگان است، اپراتور میتواند به تشخیص خود و بدون ابلاغ به مشترک، بدون آنکه هزینههای ماهانه خدمات را کاهش دهد یا مبالغی را به مشترک مسترد کند، مبادرت به تغییر، قطع یا جایگزینی چنین خدماتی کند.
۱-۸-۳- در صورتی که بسته خدمات اپراتورعلاوه بر سرویسهای پایه مخابراتی (تماس، پیامک، اینترنت) شامل ارائه خدمات شرکتهای ثالث به صورت رایگان یا با تخفیف ویژه باشد، اپراتور میتواند خدمات پایه خود را با نرخی بیشتر از نرخ مصوب کمیسیون به کاربران خود ارائه کند. لیست این خدمات در وب سایت اپراتور منعکس میشود.

۹-۳- اپراتور می تواند بدون نیاز به ارائه دلیلی به مشترک، از ارائه رومینگ بین الملل به وی امتناع کند. اپراتور همچنین می تواند به تشخیص خود از مشترک بخواهد پیش از آنکه این خدمات به وی ارائه شود مبلغی را به عنوان ودیعه به حساب اپراتور واریز کند.
۱۰-۳- اپراتور همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که چنانچه تشخیص دهد از سرویس رومینگ بین المللی سوء استفاده می شود بدون آنکه نیاز به توضیح به مشترک داشته باشد مانع از برقراری تماسهای بین المللی توسط سیمکارت مدنظرشود.
۱۱-۳- مشترک باید به محض آگاهی از ارتکاب جرایم و تخلفات با سیمکارت ذیل نام خود، مراتب را به اپراتور اطلاع دهد؛ درغیر اینصورت عواقب ناشی از آنها به عهده مشترک خواهد بود.
۱۲-۳- نهایی شدن فرآیند خرید سیمکارت لوتوس تل مستلزم دریافت پیامک تایید خرید ظرف مدت ۴۸ ساعت از سوی اپراتور میباشد که پس از آن سیمکارت به نام فرد صادر و از طریق پست برای مشترک ارسال میگردد.
۴- هزینهها:
۲-۴- مشترک باید در قبال برخورداری از خدمات شبکه، سیمکارت و هر یک از محصولات و یا خدماتی که توسط اپراتور ارائه میشود، هزینه ای را بر اساس تعرفه اعلامی از سوی اپراتور به وی پرداخت کند.
۲-۴- اپراتور میتواند پس از ابلاغ کتبی به مشترک مبادرت به تغییر این هزینهها نموده و تغییر هزینهها را از تاریخ تعیین شده در این ابلاغیه اعمال کند.
۳-۴- به جز در مواردی که کتبا توافقات دیگری با اپراتور به عمل آمده باشد، مشترک باید پرداختهای خود را به اپراتور به نحو ذیل انجام دهد:
۱-۳-۴- پرداخت بابت ارائه و تحویل تجهیزات تلفن همراه و یا سیمکارت به صورت کامل و در هنگام تحویل و در قبال دریافت رسید.
۲-۳-۴- مشترکین دائمی باید هزینه استفاده از خدمات را در مدت ۱۰ روز پس از تاریخ صدور صورتحساب به طرق معرفی شده توسط اپراتور، پرداخت نمایند.
۴-۴- صرف نظر از مفاد بند ۴-۳ اپراتور می تواند پس از ارائه ابلاغ کتبی به مشترک، تشریفات و شرایط صدور صورتحساب و پرداخت آن را تغییر دهد.
۵-۴- مشترک باید صورتحسابهای ماهانه خود را در محلی که در هنگام ارائه درخواست مشخص شده و یا هر مکان دیگری که اپراتور ممکن است هر زمان با اعلان در صورتحساب جاری مشترک یا به هر طریق دیگری مشخص میکند، پرداخت نماید. مشترک میتواند پس از پرداخت هزینههای مربوطه خواستار صدور ریز صورتحساب خود شود. چنانچه در طول ۳۰ روز پس از صدور صورتحساب ایرادی به محتوای آن صورت نگیرد فرض بر این خواهد بود که محتوای آن صحیح میباشد.
۶-۴- هر گونه درخواست تغییر طرح تعرفه در سیستم پرداخت ماهیانه در طول مدت این قرارداد باید به تایید اپراتور برسد و اپراتور میتواند از مشترک هزینه تغییر تعرفه و یا هزینه اجرایی دریافت کند. چنین هزینهای نباید بیش از مبالغی باشد که » سازمان» تعیین کرده است. علاوه بر این هر گونه تغییر طرح تعرفه یا ارتقاء برای مشترک، باید بر اساس خط مشیها و روندهای اپراتور مورد ارزیابی قرار گیرد.
۷-۴- در هر زمان، احتمال تغییر و اعمال مفاد دیگر در مورد محاسبه قیمتها وجود دارد. هزینه خدمات شبکه در وبسایت اپراتور آورده شده است.
۸-۴- چنانچه کارکرد خطوط تلفن همراه دائمی، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد (مندرج در جدول شماره ۱ اصلاحیه مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۶۶ کمیسیون که در وب سایت سازمان قابل دسترسی است)، اپراتور موضوع را بر اساس روش مشخص شده در بند ۲۷-۱ قرارداد به مشترک اطلاع داده و چنانچه مشترک ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به پرداخت مبلغ اقدام ننماید، اپراتور مجاز خواهد بود تا وفق ماده ۹-۴ حسب مورد تلفن مشترک را قطع و یا سلب امتیاز نماید.
۹-۴- چنانچه مشترک دائمی در مهلت های تعیین شده اقدام به پرداخت صورت حساب خود ننماید، اپراتور می تواند سیمکارت مشترک را به صورت یک طرفه مسدود نماید. در صورتی که مشترک ظرف ۲ هفته پس از یک طرفه شدن خط بدهی خود را پرداخت ننماید، خط وی به صورت دو طرفه مسدود گردیده و مشترک اخطار کتبی دریافت خواهد نمود. در این مدت تنها امکان برقراری تماس های اضطراری برای مشترک وجود دارد. در صورت عدم پرداخت در مهلت ۱۲ ماهه پس از دریافت صورتحساب، خط مذکور به طور کامل سلب امتیاز خواهد شد.
۱-۹-۴- در مورد سلب امتیاز سیمکارت های رند، مطابق مصوبات کمیسیون رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- مقرره فوق به هیچ عنوان مفاد ماده ۱۱ این قرارداد را نقض نمینماید.
تبصره ۲- اتصال مجدد تلفن مسدود شده به شبکه قبل از سلب امتیاز منوط به پرداخت هزینههای مربوطه و پس از سلب امتیاز مستلزم پرداخت هزینه اتصال به شبکه توسط مشترک، وفق تعرفههای مصوب میباشد.
۱۰-۴- در صورتی که عدم پرداخت بدهی به دلیل فوت و یا سفر خارج از کشور (با ارائه دلایل و مستندات) بوده و خط مذکور پس از سپری شدن مهلت های مذکور واگذار نشده باشد، پس از مراجعه مشترک و یا ورثه (با ارائه گواهی انحصار وراثت) یک مهلت معقول دیگر برای پرداخت بدهی تعیین میگردد. عدم پرداخت بدهی در این مدت منجر به سلب امتیاز تلفن خواهد شد.
۱۱-۴- در خطوط تلفن دائمی، چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت دو دوره متوالی صورتحساب مطابق زمانها و مهلتهای تعیین شده در این قرارداد اقدام نکند، اپراتور میتواند بر اساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده ۸-۴ و ۹-۴ اقدام نماید.
تبصره ۳- در صورت استفاده مشترک دائمی از خدمات رومینگ بین الملل، اگر کارکرد سیمکارت وی در هر زمان به میزان مجموع مبلغ تضمین برسد، اپراتور مجاز است با اطلاع رسانی به مشترک نسبت به قطع دو طرفه خط مشترک طبق فرآیندهای فوق الذکر اقدام نماید.
۵- تعلیق:
۱-۵- در صورت وقوع موارد ذیل اپراتور میتواند هر زمان و بدون ابلاغ به مشترک و به هر نحو ممکن دسترسی مشترک به خدمات شبکه را به حال تعلیق درآورد.
۵-۱-۱- چنانچه نیاز به انجام اقداماتی در ارتباط با تغییر، نگهداری یا اصلاح شبکه یا خدمات شبکه باشد.
۲-۱-۵- چنانچه مشترک نتواند به تعهدات خود عمل کرده یا چنانچه وی برخی از شرایط قرارداد را نقض کند.
۳-۱-۵- چنانچه میزان استفاده مشترک هر زمان از حد اعتباری که اپراتور به تشخیص خود تعیین نموده بیشتر شود.
۵-۲- در صورت وقوع هرگونه تخلف یا سوءاستفاده مشترک از سیمکارت خود، اپراتور میتواند بدون ابلاغ به مشترک، سیمکارت را به صورت تعلیق درآورده و در صورت احراز قطعی تخلف، به تشخیص خود سیمکارت را به صورت دائم غیرفعال نماید.
۳-۵- اپراتور این حق را برای خود محفوظ میدارد که برای ارائه آن دسته از خدمات شبکه که بر اساس شرایط موضوع بندهای ۲-۱-۵ و ۳-۱-۵ به حال تعلیق درآمده از مشترک هزینهای بابت اتصال مجدد دریافت کند.
۵-۴- به جز در مورد تعلیق موضوع بند ۵-۱، اجرای قرارداد در مدت زمان اعتبار آن نباید با وقفه مواجه شود مگر اینکه اپراتور خلاف این روند را بپذیرد. درصورتی که به درخواست مشترک تعلیق انجام شود، ممکن است بعضی هزینه ها به مشترک اعمال شود که در این صورت، قبل از شروع دوره تعلیق، اپراتور این هزینه ها را به اطلاع مشترک میرساند.
۶- حدود مسئولیتها:
اپراتور بدون کاستن از آثار دیگر مفاد این قرارداد در موارد ذیل هیچ گونه مسئولیتی نسبت به خسارتی که در نتیجه قصور یا ترک فعل مستقیم یا غیرمستقیم خود، کارکنان و یا کارگزاران آن به مشترک وارد شده است ندارد.
۶-۱- چنانچه اپراتور به هر دلیلی نتواند در تاریخ تعیین شده یا به هر نحو دیگر تجهیزات تلفن همراه یا سیمکارت را فراهم کرده یا تحویل دهد.
۶-۲- چنانچه ارائه خدمات شبکه به هر دلیلی متوقف شود، به حال تعلیق در آید یا پایان پذیرد.
۶-۳- چنانچه با وجود آنکه مشترک برای کاهش هزینه ها خواستار تعلیق خدمات شبکه شده است، اپراتور ارائه خدمات شبکه به مشترک را به حال تعلیق در نیاورد.
۷- نقض قرارداد:
۷-۱- چنانچه مشترک مبادرت به نقض هر یک از شرایط این قرارداد یا تضامینی که بر اساس این شرایط داده نماید، یا چنانچه نتواند به تعهدات خود عمل کند (برای مثال عدم پرداخت صورتحساب در دوره مقرر) اپراتور میتواند بدون لطمه به سایر حقوق قراردادی خود بلافاصله و بدون ابلاغ به مشترک مبادرت به تعلیق تمام یا بخشی ازخدمات به مدت یک هفته کند. پس از اتمام این دوره و در صورت عدم اصلاح شرایط توسط مشترک، اپراتور میتواند قرارداد را فسخ نماید یا خواستار ایفای تعهدات مشترک و پرداخت تمامی بدهیهای معوقه وی شود و بطور همزمان، و بدون اینکه خدشهای به سایر حقوق قراردادی وی وارد شود، جبران خسارات وارده را درخواست نماید. به استثنای رویهای که اپراتور بر اساس مفاد این بند برای جبران خسارت خود برمیگزیند، این شرکت مجبور به انجام تعهدات خود در این قرارداد نبوده و مشترک باید تمامی هزینههای موضوع این قرارداد را اعم از اینکه زمان پرداخت آن فرا رسیده باشد یا خیر بپردازد.
۷-۲- اپراتور میتواند در صورتی که اموال مشترک، چه به صورت موقت یا دائمی و چه به صورت اختیاری یا اجباری ضبط شده یا تصفیه شود یا اداره آن در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد، بلافاصله و بدون اخطار به مشترک مبادرت به فسخ این قرارداد کند.
۷-۳- بدون کاستن از آثار دیگر شرایط مندرج در ماده ۷ چنانچه مشترک مفاد قرارداد را نقض یا پیش از موعد فسخ نماید و چنانچه اپراتور نیز تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد مشترک باید تمامی هزینههای ماهانه خدمات را تا پایان دوره اولیه یا دوره تجدید شده (هر یک که بر این قرارداد قابل اعمال باشد) به اپراتور پرداخت کند.
۷-۴- مشترک می تواند هر گونه اختلافی را که در ارتباط با در دسترس بودن خدمات شبکه میان وی و اپراتور به وجود آمده است به » سازمان» یا نماینده برگزیده آن سازمان ارجاع دهد.
۸- شرایط عمومی:
۸-۱- تمامی هزینهها و قیمتهای این قرارداد یا هر برگه تعرفه بدون در نظر گرفتن هر نوع مالیات و حقوق دیوانی (در فروشهای کلی، خدمات، مشارکت یا هر نوع مالیات یا حقوق دیوانی متصور) محاسبه شده و در صورت وجود مسئولیت پرداخت آن به عهده مشترک است.
۸-۲- حقوق و تعهدات مشترک در چارچوب این قرارداد قابل انتقال به غیر نیست. اما اپراتور میتواند حقوق وتعهدات خود را در چارچوب این قرارداد پس از ابلاغ کتبی به مشترک به هر شخص ثالث دیگری واگذار نماید.
۸-۳- اپراتور در صورت بروز هر گونه تغییر در مالیاتها، قوانین، مقررات، قیود مشترک را بصورت کتبی از چنین تغییراتی مطلع میکند.
۸-۴- این سند حاوی تمامی توافقات حاصل شده میان طرفین در مورد مسائل مندرج در قرارداد است و هیچگونه تضمین، تعهد یا ادعای دیگری از جانب اپراتور یا کارگزاران یا عاملان این شرکت به مشترک اعمال نمیشود.
۸-۵- تساهل، مدارا و تمدید زمان این قرارداد که اپراتور در قبال مشترک نشان دهد به هیچ وجه به حقوق اپراتور خدشه ای وارد ننموده و یا آن شرکت را از اعمال چنین حقوقی در آینده محروم نمی سازد.
۸-۶- این قرارداد مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و اجرای آن و حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای آن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.
۸-۷- مشترک با امضای این قرارداد و استفاده از خدمات شبکه الف) صحت تمامی اطلاعات و اسنادی را که در اختیار اپراتور قرار داده تضمین میکند، ب) موافقت خود با صلاحیت محاکم ایران در رابطه با دعاوی و محاکماتی که علیه مشترک بر اساس مقررات این قرارداد طرح میشود را اعلام می دارد. علاوه بر این اپراتور اختیار مطلق دارد که چنین دعاویی را در محاکم صالحه جمهوری اسلامی ایران علیه مشترک مطرح نماید.
۸-۸- هر سندی که هر یک از مدیران اپراتور صادر کرده و مبین میزان بدهی مشترک به اپراتور میباشد، دلالت بر بدهی مشترک دارد و به منظور تحصیل هرگونه حکم یا دستور قضایی از ناحیه اپراتور علیه مشترک دلیل کافی محسوب میشود.
۸-۹- چنانچه هر یک از قیود، شرایط، توافقات، التزامات یا مفاد این قرارداد توسط دادگاه صالحی غیر قابل اجرا، غیر قانونی، فاقد اعتبار یا مغایر با نظم عمومی تشخیص شود، چنین قیود، شرایط، توافقات، التزامات یا مفادی هیچگونه تاثیری بر الزام آور بودن دیگر مفاد این قرارداد نخواهد داشت. در چنین شرایطی فرض بر این است که طرفین مبادرت به امضای قراردادی کردهاند که فاقد چنین قیود و شرایطی است.
۸-۱۰- بدینوسیله مشترک به اپراتور اجازه میدهد که نام، نشانی و مشخصات فردی وی و هرگونه اطلاعات دیگری را که از طریق شبکه در دسترس است، در صورت لزوم و در موارد ذیل در اختیار شخص ثالث قرار دهد: الف) به منظور انجام تعهدات خود در چارچوب این قرارداد یا موافقتنامه پروانه، ب) به منظور حفاظت از منافع خود و ج) به منظور ارائه خدمات ضروری شبکه به مشترک یا به منظور شمارهدهی و ارائه خدمات و اطلاعات مربوط به تعمیر شبکه یا ارائه خدمات به عموم کاربران شبکه. مشروط بر اینکه اپراتور اطلاعات محرمانه مشترک را منحصرا با رعایت اصل حفظ حریم خصوصی افراد افشا کند.
۸-۱۱- طرفین اعلام میدارند که نشانی اعلام شده در ماده ۱ این قرارداد یا ضمائم آن اقامتگاه دائمی آنان تلقی شده و محل ابلاغ هر گونه اخطار یا اوراق مر بوط به این قرارداد میباشد.
۸-۱۲- اپراتور و مشترکین حقوقی میتوانند در هر زمان با ارسال ابلاغ کتبی به طرف مقابل نشانی خود را به هر نشانی دیگری به استثنای صندوق پستی یا دایره امانات پستی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد. مشترکین حقیقی، برای تغییر نشانی باید به دفاتر نمایندگی یا خدمات اپراتور مراجعه نمایند.
۸-۱۳- تغییر تمام یا بخشی از مندرجات فرم ثبت نام مادامی که از سی روز قبل کتبا به نگین تل اطلاع داده نشده باشد فاقد اعتبار خواهد بود.
۸-۱۴- در مورد ابلاغیه هایی که هر یک از طرفین برای طرف مقابل (مخاطب) صادر کرده است:
۸-۱۴-۱- زمان تحویل ابلاغیه هایی که راسا و در طول ساعات اداری مخاطب به اقامتگاه واقعی وی تحویل داده میشود همان زمان تحویل به مخاطب در نظر گرفته میشود مگر آنکه مخاطب بتواند خلاف آن را ثابت کند. چنانچه مشترک یا نماینده وی این ابلاغیه را در اقامتگاه واقعی اپراتور دریافت کرده باشد، تنها در صورتی که تحویل گیرنده در قبال دریافت ابلاغیه رسیدی داده باشد زمان تحویل ابلاغیه همان زمان تحویل به مخاطب در نظر گرفته میشود.
۸-۱۴-۲- در مواردی که ابلاغیه ها از طریق پست سفارشی و از جمهوری اسلامی ایران به نشانی اقامتگاه دائمی مخاطب ارسال شود، مادامی که مخاطب خلاف آن را ثابت نکرده تاریخ دریافت ابلاغیه هفت روز پس از تاریخ ارسال فرض میشود.
۸-۱۵- در مواردی که مطابق شرایط این قرارداد ابلاغیه باید کتبی باشد، کتبی بودن شامل دورنگار (فکس) و ایمیل رسمی، که در قرارداد ذکر شده است، نیز می باشد به شرط آنکه مشترک وصول آن را اعلام کرده باشد.
۸-۱۶- چنانچه اپراتور برای دریافت مبالغی که مشترک باید به این شرکت پرداخت کند، یا برای اتخاذ دیگر تدابیر حقوقی ناشی از این قرارداد، مبادرت به اقامه دعوا علیه مشترک کند، جبران تمامی هزینه های این روند بر عهده مشترک خواهد بود.
۸-۱۷- چنانچه مشترک در پرداخت مبالغ تعیین شده یا در عمل به دیگر تعهدات مندرج در قرارداد قصور کند پرداخت هر گونه هزینه های بانکی و یا اداری در خصوص مورد به عهده مشترک خواهد بود.
۹- تضمین پرداخت:
۹-۱- در صورت درخواست اپراتور از مشترک برای ارائه ودیعه ای به عنوان تضمین پرداخت هزینه های اتصال، هزینه های ماهانه خدمات، هزینه های کاربری و دیگر هزینه های مربوط به ارائه خدمات شبکه، سیمکارت و هر گونه خدمات دیگری که تا کنون شرح داده شده است، قیود و شرایط موضوع مواد ۲ و ۳ بر چنین تضمینی حاکم خواهد بود.
۹-۲- هیچ گونه بهرهای به مبالغی که اپراتور به عنوان سپرده و برای مقاصد مندرج در بند ۹-۱ از طرف مشترک دریافت مینماید، تعلق نخواهد گرفت.
۹-۳- اپراتور میتواند به تشخیص خود این تضمین پرداخت را تا مدت زمان مدنظر خود و به عنوان ودیعه ای در قبال عمل مشترک به تعهدات مندرج در ماده ۹ در اختیار داشته باشد. بنابراین مشترک نمی تواند مادامی که این قرارداد فسخ نشده است خواهان استرداد این مبالغ شود و اپراتور میتواند مبالغی را که مشترک باید به این شرکت پرداخت کند از مبلغ سپرده کسر کند و چنانچه از تضمین چیزی باقی ماند، اپراتور آن را یک ماه پس از فسخ قرارداد به مشترک پرداخت خواهد کرد. اپراتور میتواند این پرداخت را به شیوه مدنظر خود انجام دهد.
۱۰- غیرفعالسازی سیمکارت:
در صورتی که مشترک ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت نام سیمکارت، اقدام به فعال سازی آن ننموده یا پس از فعالسازی، به مدت یک سال متوالی هیچ تراکنشی (به جز تراکنشهای رایگان) نداشته باشد، اپراتور میتواند برای هر ماه مبلغی معادل حداکثر تعرفه ۳۰ دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دائمی را از اعتبار مشترک کسر نماید. در صورت رسیدن به حد نصاب مصرف، مطابق بند ۴ عمل خواهد شد.